חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  דת, הגירה וגלובליזציה בראי הקולנוע
  Religion, Immigration and Globalization in Cinema  
0631-4171-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1400-1800304 גילמןסמינר פרופ שביט אוריה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הקורס יעסוק במגוון סוגיות חברתיות, תרבותיות והלכתיות הנוגעות לזיקות שבין דת, הגירה וגלובליזציה, ויתמקד בהגירה מוסלמית במערב. הדיונים בקורס ילווי בהקרנות של סרטי קולנוע עלילתיים, סרטים תיעודיים וסדרות טלוויזיה המשקפים ומאירים סוגיות שונות. בין השאר יידונו משקלה של זהות דתית בחייהן של קבוצות מהגרים; התפתחותן של תיאולוגיות ושל הלכות מתחרות הנוגעות באתגרים ייחודיים למהגרים; זיקות בין "המצב המוסלמי" ל"מצב היהודי"; פולמוס ה"רב-תרבותיות" בארצות הברית ובאירופה; המרות דת; והמפגש בין ספורט למסורת כנקודת מחלוקת מרכזית בעיצובה של זהות דתית בת זמננו.

 

 

Course description
The course will explore concepts including globalization, Orientalism, migration and Muslim minorities through discussions of classic secondary and primary texts as well through six feature movies that intrdouce different aspects of these concepts.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת