חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  השירה העממית כמקור השראה למשורר המודרני
  The Folksong As a Source of Inspiration for the Modern Poets  
0631-4168-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1800-2000211 רוזנברגסמינר פרופ חורי ג'יריס
סמ'  א'1600-1800102 רוזנברגסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הקורס עוסק בהשפעת השירה העממית הערבית על הסגנון, השפה, התוכן והמבנה הכללי של השירה הערבית המודרנית. טקסטים של מיטב המשוררים המודרניים יובאו לדיון, תוך התייחסות לאלמנטים העממיים שבתוכם ואשר שאובים מהספרות העממית בכלל והשירה העממית בפרט. סוגיות שונות של המודרניזציה יובאו, בין היתר, לדיון, ייעשה דיון מעמיק בתרומת הטקסט העממי לטקסט הספרותי ה "תקני" מכל הבחינות.
Course description
The course deals with the impact of the folksongs on the language, the style, the structure and the content of modern Arabic poetry. We shall read and discuss poetic texts of the most popular Arab poets, with particular attention to the folkloric elements that were adopted, containing the style and structure of the folksongs, the language and the special motifs of the folk literature. Furthermore, we shall discuss some aspects of modernity in Arabic poetry and its contribution to the emergence of the phenomenon of adopting the folkloric elements in modern Arabic literature.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת