חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  נושאים נבחרים בכתבי המדקדקים הערביים של ימה"ב
  Selected Topicsin the Writings of the Medieval Arab  
0631-4167-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1800-2000101 ביה"ס לשפותסמינר גב' שייחטוביץ ביאטה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
נושאים נבחרים בכתבי המדקדקים הערביים של ימה"ב
הסמינר יוקדש לדיון בסוגיות לשוניות שונות בכתביהם של מדקדקי ימי הביניים, כגון: אלחאל, אלתמייז, אלמפעול לה וכיוב'. נקרא קטעים מכתביהם של סיבויה, אבן ג'ני, אבן אלא'נבארי, אלזמח'שרי, אבן יעיש ואחרים.
Course description
Selected Topics in the Writings of the Medieval Arab grammarians
Several topics will be discussed in this seminar, such as al-āl, al‑tamyīz, al-mafʿūl lahu and others. We will read excerpts from the writings of Sībawayhi, Ibn Jinnī, Ibn al‑ʾAnbārī, al-Zamaxšarī, Ibn Yaʿīš and others.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת