חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  סמינר מחלקתי
  Departmental Seminar  
0631-4147-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1400-1600103 ביה"ס לשפותסמינר
סמ'  ב'1400-1600103 ביה"ס לשפותסמינר
ש"ס:  0.0

סילבוס מקוצר
בסמינר המחלקתי ניתנות הרצאות בתחום השפה, הספרות והתרבות הערבית ודת האסלאם על ידי חוקרים מאוניברסיטאות שונות.
המפגשים מתקיימים אחת לשלושה שבועות ונוכחים בהם מורי ותלמידי החוג. חובת נוכחות חלה על תלמידי התואר השני.
 
Course description
Within the framework of the Departmental Seminar lectures are given in the fields of Arabic language, literature and culture as well as Islamic studies by lecturers from different universities.
The meetings take place once every three weeks and are attended by teaching staff and students of the Department. For MA students, attendance is compulsory.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת