חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  תורת המשקל והחרוז בשירה הערבית
  Meter and Rhyme in Arabic Poetry  
0631-4140-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1800-2000103 ביה"ס לשפותסמינר פרופ חורי ג'יריס
סמ'  ב'1600-1800361אגילמןסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הקורס יעסוק בשניים ממרכיביה הבסיסיים של השירה הערבית הקלאסית והניאו-קלאסית: הרטוריקה והמשקל; בין היתר יתייחס הקורס לחרוז בשירה הערבית על גווניו וסוגיו השונים. ייעשה דיון מעמיק בתורת המשקל כפי שטבע אותה לראשונה אל-חליל בן אחמד (718- 786), יסודותיה, עקרונותיה והרציונאל שלה. כמו כן יציג הקורס את 16 המשקלים השונים תוך דיון רחב בכל משקל, ונגזרותיו השונות. בחלק הזה של הקורס הסטודנט ילמד ויתרגל את ניתוח המשקל הערבי. בחלק השני של הקורס תובא לדיון תורת הרטוריקה הערבית והתפתחותה לאורך דורות, תוך התייחסות מיוחדת לרטוריקה בעיניהם של: אבן אל-מועתז (861- 909), אל-עסקרי (920- 1005), עבד אל-קאהר אל-ג'ורג'אני (1010- 1078), אבן אל-את'יר (1163- 1239), חאזם אל-קרטאג'ני (1211- 1285) ואחרים. בחלק הזה יובאו לדיון סוגיות רטוריות מיוחדת תוך התמקדות בהשקפת עולמו של כל אחד מאנשי הדעת המוזכרים.
Course description

The course will deal with two of the basic components of the classical and new-classical Arabic poetry: meter and rhetoric. At the first part of the course the theory of Arabic prosody coined by al-Khalil bin Ahmad (718-786) will be presented, with a special discussion of its rational, roots, concepts and components. The students shall be exposed to the 16 formal meters of the Arabic poetry. They shall learn how to analyze the Arabic meters of the poetry. Among others, the course shall deal with the various types of rhymes that the Arab scholars discussed. The second part of the course is dedicated to the science of rhetoric and its development along the time. The course will discuss basic rhetoric issues that interested the Arab scholars with special emphasis on the approaches of: Ibn al-Mu’taz (861-909), Abo Hilal al-Askari (920-1005), Abd al-Qahir al-Jurjani (1010-1078), Ibn al-Athir (1239-1163), Hazim al-Qartajani (1211-1285).       

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת