חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  שופטים ובתי משפט בעולם המוסלמי מימי הביניים עד לתקופה העות'מאנית
  Qadis and Courts in the Muslim World From the Middle Ages Till the Ottoman Perio  
0631-4004-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1600-1800401 ביה"ס לשפותסמינר פרופ אדנג קמילה
סמ'  ב'1600-1800401 ביה"ס לשפותסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
שופטים ובתי משפט בעולם המוסלמי - מימי הביניים עד התקופה העות'מאנית
הקורס דן במערכת המשפט באיזורים שונים בעולם המוסלמי מימי הביניים עד התקופה העות'מאנית. בקורס ינותחו טקסטים במגוון סוגים, כגון כרוניקות היסטוריות, ביוגרפיות של שופטים, ספרי אדב אל-קאדי, פתוות, פסקי דין ועוד.
הרכב הציון:נוכחות והשתתפות פעילה בכל השיעורים: 40%, עבודה סמינריונית (כ-25 עמ') או רפראט (כ-15 עמ'): 40%, מטלות שונות: 20%
Course description
Qadis and Courts in the Muslim World. From the Middle Ages to the Ottoman Period
This course deals with the legal system in different areas of the Muslim world from the Middle Ages to the Ottoman period. Different types of texts will be analysed, such as historical chronicles, biographical entries on judges, Adab al-qadi works, fatwas, court documents a.o. 
Mandatory class attendance and active participation contribute to 40% of the final grade. In addition to various assignments (20%), students are required to write a final seminar paper (ca. 25 pages) or a "referat" (ca. 15 pages): 40%.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת