חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  הדרמה והתיאטרון בתרבות הערבית
  Drama and theater in Arabic culture  
0631-3435-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1400-1600301 ביה"ס לשפותסמינר
סמ'  ב'1200-1400409 רקנאטיסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הקורס סוקר את התפתחות הספרות הערבית מאז אמצע המאה ה-19 עד ימינו. הסקירה מתמקדת בשלושת הז'אנרים המרכזיים, הסיפורת, השירה והדרמה; בגורמים החברתיים והתרבותיים שהביאו להתחדשותם ולהתקבלותם; בזרמים, באישים, ביצירות, ובהשפעות הבין-ספרותיות שסייעו לעיצובם ולהתגבשותם; ובמאפיינים התמאטיים והסגנוניים שליוו את התפתחותם.
Course description
The course covers the development of drama and theater in modern Arabic culture. The discussion focuses on the uniqueness of the genre, artists and works of prominent, mainstream, and unique stylistic and thematic features. The discussion will be accompanied by the reading and analysis of entire plays or segments of them, emphasizing stylistic and linguistic characteristics, uniqueness of the plays and their contribution to the development of the genre.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת