חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מסעות הרוח: חומרי ספרות נודדים בין ערב ותבל בימה"ב
  Migrating Literary Materials Between Medieval Arabic and World Literature  
0631-3427-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1000-1200212 רוזנברגסמינר ד"ר לרנר אמיר
סמ'  ב'1000-1200212 רוזנברגסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
פרשיות נדודיהם של חומרי ספרות בין היצירה בשפה הערבית בימי-הביניים – גבוהה ("אַדַבּ") כמו גם יותר עממית (למשל "אלף לילה ולילה") – ובין ספרות העולם העתיק ובן ימי-הביניים (מבבל למשל, מהודו, פרס, אירופה, הספרות היהודית ועוד...), ומקומה של הספרות הערבית כחולייה מקשרת בין מזרח ומערב.
Course description
The migration of literary materials between medieval Arabic literature – high (adab), as well as more popular (e.g. the Arabian Nights) – and world literature from ancient and medieval times (e.g. Babylonian, Indian, Persian, European, the Jewish literature, etc.). The position of Arabic literature as a link between east and west.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת