חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  קריאה בכתבי סיבויה וזמח'שרי
  Studies in the Writings of Sibawayhi and Zamaxshari  
0631-3415-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1800-2000105 ביה"ס לשפותסמינר פרופ פלד ישי
סמ'  א'1800-2000105 ביה"ס לשפותסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
קורס זה מציג ללומד את יסודות החשיבה התחבירית של מדקדקי ימי הביניים. הלימוד מתבסס על קריאת קטעים העוסקים בבעיות יסוד בתחביר הערבי מ"אלכתאב" לסיבויה, מדקדק בין המאה השמינית, ומ"כתאב אלמפצל" לזמח'שרי עם פירושו של אבן יעיש. שני המדקדקים האחרונים הם מהמאות ה12- וה13- בהתאמה. בין הנושאים הנדונים: משלימי הפועל למיניהם, פעלי העזר, המשפט השמני, משפטי התנאי. נדונות תמורות יסוד בתיאוריה ובטרמינולוגיה הדקדוקית לאורך השנים.
Course description
This course presents the basic concepts of medieval Arabic grammatical thinking. Classes will be devoted to reading and analyzing texts dealing with fundamental issues in Arabic syntax. The texts will be taken from Sמbawayhi’s al-Kitגb (8th century) and from Zamaxנarמ’s Kitגb al-Mufaṣṣal (12th century) and Ibn Yaʿמנ’s commentary (13th century). Among the topics to be discussed: verb complements, auxiliary verbs, the nominal sentence and conditional sentences. Special attention will be given to developments in theory and grammatical terminology throughout the years.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת