חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  תרגיל בטקסטים עיוניים מודרניים
  Modern Theoretical Texts  
0631-3311-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1800-2000102 ביה"ס לשפותתרגיל פרופ חורי ג'יריס
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
קריאה מעמיקה של טקסטים עיוניים מודרניים, דיון סביב הנושאים והסוגיות שהעסיקו הן את המשכילים והן את המבקרים הערבים במאה ה- 20, במיוחד בתחומי הספרות והשפה הערבית. הסטודנט ייחשף לסוגים שונים של טקסטים עיוניים: מאמר, טקסט ביקורתי, טקסט בתחום ההיסטוריה של הספרות, טקסט עיוני בסגנון ספרותי וכו' וביחד ננתח את הסגנון והמבנה של טקסטים אלה ונדון בהתפתחות הסוגיה המוצגת בתקופות שונות, מה שיקנה לסטודנט כלים לניתוח וביקורת.
Course description
This course conducts thorough reading of literary theoretical modern texts. Additionally, it will discuss themes which have preoccupied Arab intellectuals and critics in the 20th century, especially in Arabic literature and language. Students will deal investigate different types of scholarly texts: academic, literary criticism, analytical, historical, etc. We will analyze the styles and structures of these texts and trace the development of certain debates in time. This focus aims to provide students with tools for analysis and criticism.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת