חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  שירה ערבית קלאסית
  Classical Arabic Poetry  
0631-3310-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1600-1800205 רוזנברגשיעור ות פרופ חורי ג'יריס
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס יעסוק בניתוח השירה הקלאסית לתקופותיה השונות: הג'אהלית, הראשדייה, האומיית, העבאסית, האנדלוסית. שירים מכל התקופות יידונו וינותחו, תוך התמקדות בהתפתחות המבנית, הרטורית וגם התוכנית של השירה הקלאסית. ייעשה שימוש במונחים ביקורתיים ערביים קדומים וחדשים, בין היתר בתורת המשקל וגם ברטוריקה הערבית.
Course description
The course will deal with poetic texts from different classical periods: Jahiliyya, Rashidiya, Umayyad, Abbasid, Andalusian. Throughout the course we inquire into the thematical, artistic and structural evolution of classical poetry. The course will focus on various basic concepts used by classical and modern Arab scholars for analyzing and criticizing classical Arabic poetry, among them prosody and rhetoric.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת