חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  קוראן ותורה: בין שני כתבי הקודש
  Qur'an & Torah: Between Two Scriptures  
0631-3003-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1200-1400106 רוזנברגסמינר ד"ר שניצר עליזה
סמ'  ב'1200-1400209 רוזנברגסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הסמינר מוקדש לדיון בתפקידה של ה'תורה' בעיצוב האסלאם בראשיתו, על רקע הקוראן. הדיון יתבסס על עיון במסורות יהודיות-מוסלמיות, הכוללות סיפורי נביאים ועמים קדומים, מצוות וחוקים, אמונות ורעיונות, מימרות מוסר ואתיקה ומשלי חוכמה, המצוטטים לעיתים כמעט כלשונם מן ה'תורה". במסגרת הסמינר תיבחן דרך התמודדותם של חכמי אסלאם קדומים עם מסורות אלה בזיקה למצוות הקוראן ותפישותיו.
Course description
This course is dedicated to discuss the role of the Torah in relation to the Qur'an. The discussion will be based upon scrutinizing Jewish-Islamic traditions, including the stories of the prophets and ancient peoples, commandment and laws, beliefs and ideas, moral phrases and wisdom parables, quoted from the Torah.
 
Furthermore, there will be an examining of the confrontation of early Muslim Scholars with these traditions in relation to the Quran's commandment and perceptions.
As a seminar, this course requires participation by all students.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת