חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  פקה אל-אקליאת: המאבק על ההגמוניה בענף משפטי מתפתח
  Fiqh Al-Aqalliyyat: the Struggle for Hegemony in An Evolving  
0631-2463-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1000-1400209 רוזנברגשיעור פרופ שביט אוריה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הקורס ידון בתיאולוגיות ובהלכות מתחרות שעניינן מוסלמים החיים כמיעוט בארצות לא-מוסלמיות, ויבחן במיוחד את המאבק בן-זמננו בין האסכולה הוסטית לאסכולה הסלפית. הלימודים יכללו עיון במושגי יסוד בהגירה ובפקה, דיון בטקסטים תיאולוגיים שעניינם מוסלמים במערב, ועיון בפתוות מענף הלכות המיעוטים בשלל נושאים – החל בדינים פיננסיים וכלה בספורט ובתרבות פנאי.
Course description
The course will discuss the evolution of competing theological texts and religious edicts dealing with Muslim minorities in non-Muslim countries, paying in particular attention to the struggle between the wasati and salafi schools. Studies will include introduction to migration studies and fiqh, readings of theological texts dealing with Muslims in the West, and analysis of fatwas from fiqh al-aqalliyyat on a variety of issues – from finances to sports and leisure.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת