חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  טקסטים עיוניים קלאסיים
  Scholarly Classical Texts  
0631-2461-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1200-1400105 רוזנברגשיעור ות ד"ר לרנר אמיר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
קריאת טקסטים עיוניים קלאסיים בתחום השפה והספרות מתוך יצירותיהם של מבקרים, סופרים, פילולוגים ופילוסופים ערבים, במיוחד מהתקופה העבאסית, דיון בסוגיות השונות שהעסיקו אותם, ניתוח מבנה וסגנון של הטקסטים תוך התבוננות מיוחדת בהתפתחות המחשבה וסגנון הכתיבה הערבי הקלאסי לאורך התקופה העבאסית.
Course description
This course carefully examines classical scholarly texts by Arab critics, writers, philologists and philosophers, especially during the Abbasid period. We will analyze the structures and styles of these texts while observing the development of classical Arabic thought and writing styles in that era.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת