חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  עיון בהגותם של אבות המודרניזם האסלאמי - מוחמד עבדה ורשיד רדא
  Reading in the Writings of Muhammad Abduh and Rashid Rida  
0631-2455-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1200-1400105 רוזנברגשיעור ות מר שרנצל ישראל
סמ'  א'1000-1200105 רוזנברגשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
בשלהי המאה ה- 19 וראשית המאה ה- 20, הולך ומתפתח במצרים ובמקומות נוספים זרם הגותי רב השפעה- המודרניזם האסלאמי- החותר למציאת מענה אסלאמי לאתגרי המפגש הטעון עם המערב וערכיו.
 
בקורס נקרא מכתביהם של שניים מההוגים המרכזיים של זרם זה- מחמר עבדה ורשיד רדא (תוך ניסיון לעמוד גם על ההבדלים ביניהם),וכן מאמרי מחקרי אודות מפעלם.נבדוק גם כיצד נתפס מפעלם בראייה מצרית מודרנית.
 
נדרשת ידיעת ערבית ברמת מתקדמים לפחות(קריאת טקסט בעזרת מילון).
נוכחות חובה
 
Course description
This course will deal with the thought of two prominent Muslim thinkers –Muhammad Abduh and Rashid Rida , who are considered the founders of Islamic Modernism .This important school of thought searched(in the last quarter of the 19 th century and the beginning of the 20th century) for ways to reconcile Islam with the challenges-practical and ideological- posed by the growing western influence.
Good knowledge of Arabic is required.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת