חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  ניתוח דקדוקי של טקסטים ערביים
  Grammatical Analysis of Arabic Texts  
0631-2434-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1400-1600105 רוזנברגשיעור גב' שייחטוביץ ביאטה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
שיעור זה מיועד לתלמידים אשר סיימו בהצלחה את הקורסים "דקדוק א'" ו"דקדוק ב'". הקורס מבוסס על קריאת קטעים ברמת מורכבות גבוהה הן בערבית ספרותית חדישה והן בערבית קלאסית. התרגול מתבסס על ניתוח הקטעים, ניקודם בצורה מדויקת ותרגומם לעברית. במהלך הקורס מטופלות בעיות תחביריות מורכבות אשר לא נדנו בקורס "דקדוק ב'".
Course description
Grammatical analysis of Arabic texts:
This course may be taken by students who successfully finished the courses Grammar A and Grammar B. Classes are devoted to reading and analyzing complex texts in both Classical and Modern Literary Arabic. Students will be required to analyze the texts, vocalize them accurately, and translate them into Hebrew. Complex syntactical issues will be discussed, which were not dealt with in “Grammar B”.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת