חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  תרגיל בטקסטים דתיים הסטוריוגרפיים ב'
  Exercise in Historiographic Religious Texts  
0631-2251-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1000-1200307 גילמןתרגיל ד"ר שניצר עליזה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
התרגיל יוקדש לעיון בטכסטים מתוך המסורת המוסלמית הקדומה (חדית') על גווניה: ספרות ה"סירה" (תולדות חיי הנביא), ההיסטוריוגרפיה וההלכה המוסלמית הקדומה. העיון בטכסטים יכלול ניתוח תוכני של מסורות על שלשלת המוסרים שלהן, לצד דיון באופיין של המסורות ודרך גיבושן, מבנה המסורות, מסורות מקבילות וקובצי מסורות בולטים.
רשימה מפורטת של הטכסטים וביבליוגרפיה נבחרת רלבנטית מופיעים באתר המקוון של הקורס (וירטואל), שילווה את הלימוד בתרגיל.
Course description
In this tutorial students will be reading texts from the early Islamic tradition (Hadith) and its varieties: the Sira literature (the life of the Prophet), historiography and early Islamic law. The readings will include an analysis of the contents of traditions and their chains of transmitters. Also discussed will be the nature of these traditions and their formation, parallel traditions, and important collections of traditions. A detailed list of the texts and bibliography can be found at the course’s Virtual on-line site.
*** Students in the Islamic Studies track are required to take the “Tutorial in religious–historiographical texts B”. Students in the Arabic Language and Literature track are required to take either “Tutorial in religious–historiographical texts A” or “Tutorial in religious–historiographical texts B”

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת