חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  סיפורת מודרנית
  Modern Arabic Fiction  
0631-2242-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1400-1600282 גילמןשיעור ות ד"ר שיח' אחמד חאלד
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הסיפורת, ובעיקר הרומן, הנובלה והסיפור הקצר, תזכה במסגרת הקורס לדיון נרחב שיתמקד בהתפתחותה ההיסטורית, מעמדה ביחס לז'אנרים אחרים בספרות הערבית המודרנית, הזרמים המרכזיים, היוצרים והיצירות הבולטים וכיו"ב. הדיון ילווה בקריאת וניתוח פרקים מתוך רומנים ונובלות וסיפורים שלמים, תוך הדגשת מאפייניהם הסגנוניים והלשוניים, ייחודן של היצירות ותרומתן להתפתחות הז'אנר.
Course description
Fiction, especially the novel, the novella and the short story, will be part of the course extensive discussion which will focus on its historical development, its position in relation to other genres in modern Arabic literature, mainstream, artists and the most prominent works and writers. Discussion will accompany the reading and analysis chapters from novels and novellas and intact stories, while highlighting the stylistic and linguistic characteristics, uniqueness of the works and their contribution to the development of the genre.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת