חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  קוראן ופרשנות
  Introduction to the Koran and Exegesis  
0631-2230-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1200-1400220 גילמןשיעור ות ד"ר שניצר עליזה
סמ'  ב'1200-1400220 גילמןשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
מטרת הקורס היא ללמוד את נושאיו ורעיונותיו העיקריים של הקוראן, תולדות נוסחו, מעמדו באסלאם, וכן לעמוד על עיקריה של הפרשנות האסלאמית לקוראן (תפסיר). הטקסטים שיילמדו לשם כך — מלבד הקוראן עצמו — לקוחים מתוך ספרות התפסיר, ועוסקים בקטעי קוראן שונים מתקופת מכה ומתקופת מדינה. הטקסטים ייקראו בצמוד לביבליוגרפיה (עברית ולועזית) הקשורה לכל עניין ועניין. פרטים נוספים על הקורס ועל ההנחיות ללומדים בו ניתן למצוא באתר המקוון (הוירטואל) המלווה את הלימוד בקורס.
Course description
The aim of the course is to study the main Qur'anic themes and ideas, the textual history of the Qur’an, its status in Islam, as well as the major trends in the Islamic Qur'an exegesis (tafsir). The Arabic texts that will be read for this purpose—apart from the Qur’an itself—are gleaned from the tafsir literature and relate to various Qur’anic passages from the Meccan as well as the Medinan periods. The texts will be read along with Hebrew and English bibliography relevant to the topic discussed. More information about this course, its themes and selected bibliography, are available at the virtual on-line site of the course.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת