חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  תרגיל לקווים מאפיינים בספרות הקלאסית
  Exercise in Characteristics of Classical Literature  
0631-2222-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1000-1200326 גילמןתרגיל ד"ר לרנר אמיר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
קריאה מתוך כתבי שלושה מחשובי המחברים של הפרוזה הערבית בימי הביניים: אבן אלמקפע, אלג'אחט' ואבן קתיבה, כהכרה ראשונית עם אבני היסוד של ספרות ה"אדב". בחינת הצורות, התכנים והרעיונות הספרותיים, וכהדגמות לקורס "קווים מאפיינים בספרות הערבית הקלאסית". תוך כך תרגול בתרגום, בהבנה ובניתוח של טקסטים קלאסיים (שימוש במילונים, אנציקלופדיות וכו'...).
Course description
A guided medieval Arabic prose reading, especially from writings of three of the most important authors: Ibn al-Muḳaffaʿ, al-Djגḥiẓ and Ibn Ḳutayba, as an initial acquaintance with the bases of "Adab" literature. An analysis of some literary concepts, ideas, forms and substances, along with enhancement of basic important tools needed in handling and understanding of such texts (use of dictionaries, encyclopedias, biographical sources…).

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת