חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  "האחים המוסלמים" - עיון בהגותם
  The Muslim Brothers- Ideas and reality  
0631-2006-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1000-1400002 רוזנברגשיעור ות מר שרנצל ישראל
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

האחים המוסלמים" הם ללא ספק התנועה החשובה והמשפיעה ביותר בעולם האסלאם בעשורים האחרונים. נקרא מכתבי כמה מראשי התנועה במהלך יותר מ- 80 שנות קיומה, וננסה להבין את התייחסותם לסוגיות יסוד בעולמה הרעיוני.  כמו כן נתחקה ,גם בעזרת מחקרים, אחר מקורות כוחה. הקורס יעסוק גם באקטואליה- התמודדות "האחים" עם השינויים במצרים ובעולם הערבי. 

נדרשת ידיעת ערבית ברמת מתקדמים לפחות (קריאת טקסט בעזרת מילון).
נוכחות חובה בשעורים

Course description
This course will deal with the movement of the "Muslim Brotherhood" that celebrates its 80th anniversary in 2008. We shall read from the writings of its founders and leaders and try to understand how it became a major political and religious factor in the current Muslim world. we shall also deal with the "brothers" reaction to the changes in Egypt and the Arab world.
  
Good knowledge of Arabic is required

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת