חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  כלכלה וחברה במזרח התיכון: קריאה בכתביהם של הוגים אסלאמיסטיים
  Economy and Society in the Middle East: Readings in Islamist Writings  
0631-2003-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1400-1600361 גילמןשיעור ות מר גרוס כפיר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס יעסוק בסוגיות כלכליות-חברתיות כפי שאלו משתקפות בכתביהם של הוגים אסלאמיסטים מרכזיים. כתבי הגות אלו נכתבו כמענה לאתגר הרעיוני שהציבו אידיאולוגיות ושיטות כלכליות מתחרות לאסלאם, אשר חדרו למרחב המוסלמי במאה ה-20. לאחר מבוא קצר לתורות כלכליות במאה ה-20 וכן מבוא היסטורי של תהליך התקבלותם של רעיונות קפיטליסטים וליברלים במרחב המוסלמי, הקורס יתעמק בהגות הסוציאליסטית והקומוניסטית הערבית, שזכתה לעדנה במחצית הראשונה של המאה ה-20 בקרב המשטרים ובכתביהם של אינטלקטואלים, הן במצרים והן בסוריה. בשלב זה נקרא בכתביהם של הוגי הדעות המרכזיים של מפלגת הבעת' והנאצריזם. הגות זו, המבקשת להחיל שיטות כלכליות מערביות במרחב המוסלמי, נתפסה בעיניהם של האסלאמיסטים כאיום וכאתגר שיש להגיב לו והיא המצע להבנת כתביהם בהקשרם ההיסטורי והרעיוני.
בחלק העיקרי של הקורס נקרא בכתביהם של הוגים אסלאמיסטים מובילים, אשר הקדישו את מיטב מאמציהם האינטלקטואליים להצגת האסלאם כשיטה כלכלית-חברתית שלמה, שעולה ביתרונותיה על השיטות האחרות שמקורן במערב. בכלל זה, נקרא את כתבי דובריה הבולטים של תנועת האחים המוסלמים במצרים ובסוריה בנושא זה (חסן אל-בנא, סיד קטב ומצטפא סבאעי), ובכתביהם של הוגים מרכזיים בזרם הוסטיה (יוסף אל-קרצ'אוי, מחמד אל-ע'זאלי ומחמד עמארה).
חלקו הרביעי והאחרון של הקורס יבחן את יכולתם של אותם פוסקים להתאים את ההלכה האסלאמית, בסוגיות כלכליות, לצרכים הכלכליים והחברתיים המשתנים בתקופה המודרנית. 

הרכב הציון:
בחינה - 80%
נוכחות והשתתפות פעילה - 20%
Course description
The course will discuss socio-economic paradigms as they are represented in the writings of central Islamist scholars. These works were written in response to the challenge that was set by ideologies and economic systems in competition with Islam, which penetrated the Muslim space in the 20th century. The course will begin with a short introduction to economic doctrines of the 20th century as well as a historical introduction to the acceptance process of capitalistic and liberal ideas in the Muslim space.
The second part of the course will focus on the Arab socialist and communist contemplations, which was rejuvenated in the first half of the 20th century among regimes and writings of intellectuals, in Egypt and Syria. At this stage the students will be asked to read the writings of the prominent thinkers of the Ba'ath party and the Nasserism. This philosophy, which aims to manifest Western economic systems in the Muslim space, was conceived as a threat and a challenge in the eyes of the Islamists which must be responded, and is the basis for understanding the Islamist writings in their historic and ideological connotations.
In the third and main part of the course we will read the writings of leading Islamist scholars, who dedicated the majority of their intellectual efforts to presenting Islam as a complete socio-economic system that far outweighs the other systems originating in the West. The students will read the most remarkable writings of the Muslim Brotherhood movement in Egypt and Syria on this subject (Hasan al-Banna, Sayid Qutb and Mustafa Siba'i), and the writings of the main Wasati Scholars (Yusuf al-Qaradawi, Muhammad al-Ghazali and Muhammad 'Imara).​

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת