חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  טיפוסי שוליים בספרות הערבית הקלאסית
  Socially Marginal Characters in Classical Arabic Literature  
0631-2001-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1200-1400205 רוזנברגשיעור ות ד"ר לרנר אמיר
סמ'  א'1200-1400104 רוזנברגשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הכרות עם שלל טיפוסי חברת שוליים, כפי שהם מוצגים ביצירה הספרותית בערבית מימי הביניים. עמידה על הדרכים בטווייתן של דמויות ספרותיות צבעוניות ומלאות חן, אשר שורשיהן בירכתיים חברתיים.
Course description

An acquaintance with a variety of marginal social characters, as presented in the medieval Arabic literature. A glance at some major literary characteristics involved in the formation of several colorful and graceful literary heroes of low social strata origins.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת