חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  האסלאם הקדום בראי האסלאם המודרני
  Early Islam and Modern Islam  
0631-1220-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1600-1800102 ביה"ס לשפותשיעור ות ד"ר שניצר עליזה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
דת היא גורם מכריע בעיצוב המציאות לאורך ההיסטוריה, קל וחומר מורשת דתית היסטורית מפוארת, אשר ניתן לנסות לחקותה בנקודת זמן מסוימת. הקורס יוקדש להשתקפותה של מערכת המושגים הדתית הקדומה בדבריהם ובכתביהם של חוגים אסלאמיים כיום. במסגרת הקורס ייבחן תפקידם של הטקסטים הקאנוניים, הקוראן והמסורת המוסלמית, בעיצוב המציאות בת ימינו.
Course description
Religion is a pivotal element in the formation and construction of reality throughout history. This is all the more true for a rich historical religious heritage that serves as a model to be imitated at a certain period of time.The course deals with the reflection of the early set of religious terms in the writings]of Islamic circles today. The course will examine the role of canonical texts, the Qur'an and  Islamic tradition, in the formation of contemporary reality. 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת