חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  ערבית א'
  Arabic I  
0631-1210-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1400-1800212 רוזנברגשיעור ות מר קבלאן מאדי
סמ'  א'1200-1400212 רוזנברגשיעור ות גב' שייחטוביץ ביאטה
סמ'  א'1000-1400209 רוזנברגשיעור ות
ש"ס:  10.0

סילבוס מקוצר
מטרות הקורס הן הקניית מיומנות קריאה (הקפדה על ניקוד פנימי וסופי) והבנת הנקרא של טקסטים בערבית; הכרת המבנים התחביריים של המשפט הערבי; הכרת הפועל הערבי (9 בניינים); הרחבת אוצר המילים.
Course description
The aims of the course are acquisition of reading skills (with a stress on case marks) and developing reading comprehension of Arabic texts. Syntactic structures of the Arabic sentence and the conjugation of Arabic verb (9 forms) will be learnt. The students will acquire basic vocabulary

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת