חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  ערבית שימושית
  Applied Arabic  
0631-1150-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1600-2000107 רוזנברגשיעור ות מר קבלאן מאדי
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

קורס זה מתמקד בקריאת טקסטים בערבית ספרותית שימושית וניהול שיחה בערבית סביב נושאי הטקסטים הנקראים ונושאים אקטואליים אחרים. הטקסטים שיידונו יילקחו בעיקר מאתרים שונים ברשת האינטרנט. מטרת הקורס היא לשפר את הבנת הנקרא בערבית אצל הלומד ולעודד שימוש אקטיבי בשפה הערבית השימושית הספרותית בת ימינו.

דרישות קדם: ידיעת השפה הערבית הספרותית ברמה סבירה (לפחות ברמת מתקדמים).
הערות: המבחן בקורס זה הוא בע"פ והמועד ייקבע בתיאום עם התלמידים במהלך הקורס.
Course description
This course focuses on reading texts in literary applied Arabic and conducting conversation on the topics discussed in these texts and on other actual topics in Arabic. The texts to be read are mainly from various Internet websites. The purpose of the course is to improve reading comprehension in Arabic and to encourage actively use of the contemporary literary applied Arabic.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת