חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  תרגיל בספרות ערבית מודרנית
  Exercise in Introduction to Modern Literature  
0631-1142-02
מדעי הרוח
סמ'  ב'1400-1600002 רוזנברגתרגיל גב' קדרי שיבי מייסון
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
מטרת התרגיל היא לעמוד על טקסטים ספרותיים מהמאה ה19- וה20-, לעקוב אחרי התפתחותם של ז'אנרים חדשים בספרות הערבית החדשה, לנתח את היצירות מבחינה תמאטית וצורנית ולהצביע על התלבטויות ופתרון בעיות אצל סופרי תקופה זו. כמו כן לאתר תופעות השפעה מהספרות הקלאסית והספרות המערבית והאירופית.

מטלות הקורס:
עבודת אמצע - 20%
בחינה סופית - 80%
Course description
The purpose of this course is to examine literary texts from the 19th and the 20th centuries, to follow the development of new genres, to analyze the characteristics of the texts in both theme and style, to point out the dilemmas and solutions which the writers of that period had to cope with and to find out how Classic Arabic Literature and European and Western Literature influenced these texts

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת