חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  תרגיל במושגי יסוד באסלאם
  Exercise in Basic Concepts in Islam  
0631-1132-01
מדעי הרוח
סמ'  א'0800-1000104 רוזנברגתרגיל מר גרוסמן אלימלך
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

התרגיל נועד להקנות מידע בסיסי על מקורות האסלאם וספרות העזר שצמחה סביבם. במסגרת זו יילמדו לקראת סוף הקורס כללי הכתיבה של עבודה מדעית, אשר ייושמו בעבודת הסיכום.
מטלת הסיכום: עבודה

Course description

Tutorial in basic terms of Islam
The aim of this course is to provide basic information about the sources that the Islamic religion is based upon – the Qur’an and Muslim tradition-- and the additional literature that evolved around them. Further details about the topics discussed can be found at the Virtual on-line site of the course. Towards the end of the course students will be taught citation rules (through the Virtual on-line site), which they will use in the final assignment.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת