חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מושגי יסוד באסלאם
  Basic Concepts in Islam  
0631-1130-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1200-1400282 גילמןשיעור ד"ר שניצר עליזה
סמ'  א'1200-1400282 גילמןשיעור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
השיעור יעסוק בראשיתו בכתבים שעליהם נשענת דת האסלאם, כרקע לקראת דיון בתפישות האסלאם, אמונותיו ומצוותיו: התפישה האלילית הקדם-אסלאמית, מצוות היסוד ודמותו של הנביא מחמד, מייסד האסלאם. אתר הקורס הוירטואלי ילווה את הרצאות השיעור.
 
Course description
The course will first discuss the scriptures on which the Islamic religion is based, as a background for a further discussion of various perceptions, beliefs and religious commands: the pre-Islamic idolatrous perception, the pillars of the Islamic religion and the figure of Islam's founder, the Prophet Muhammad.
 
The lectures will be accompanied by the course's virtual site

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת