חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  דקדוק ב'
  Grammar II  
0631-1122-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1600-1800002 רוזנברגשיעור ות פרופ פלד ישי
סמ'  א'1600-1800002 רוזנברגשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
דיון שיטתי בתחביר הערבית הספרותית הקלאסית והחדישה. בשעורים הראשונים מוצגים שלושה טיפוסי יסוד של המשפט הערבי, המהווים מודל לזיהוי וניתוח של משפטים ברמת מורכבות גבוהה בהמשך. לאחר מכן מתקיים דיון מפורט בשורה של תופעות תחביריות. התרגול מבוסס על זיהוי טיפוסי המשפט והתבניות השונות, ניתוח המשפט עפ"י טכניקה הנלמדת החל מהשיעור הראשון, ניקוד מלא של החומר ותרגום לעברית.
Course description
The course is devoted to a systematic study of the syntax of Written Arabic, classical and modern. Three basic sentence types will be presented that will constitute a model for the identification of structure and for the analysis of complex sentences. This will be followed by a detailed discussion of a list of syntactic phenomena. The exercises consist of: identification of sentence types, sentence analysis using a technique acquired during the first lessons, full vocalization of the text and its translation into Hebrew.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת