חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  דקדוק א'
  Grammar I  
0631-1120-02
מדעי הרוח
סמ'  ב'1800-2000105 רוזנברגשיעור ות מר קבלאן מאדי
סמ'  ב'1800-2000205 רוזנברגשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
סקירת מערכת ההגאים בערבית ספרותית, דיון מפורט במעתקי ההגאים כפי שהם באים לידי ביטוי בצורת הפועל בגזרות השונות, דיון מפורט במשקלי השם השונים. חלקו האחרון של הקורס מוקדש לקריאת טקסט ודיון במבחר בעיות דקדוקיות המוצגות בו.
Course description
The course starts with a survey of the phonological system of Literary Arabic. This is followed by a detailed study of the verbal morphophonemic system, and then by a survey of the main noun and adjective patterns. The final part of the course is devoted to text reading and a discussion of selected grammatical issues based upon the text.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת