חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  יסודות הדקדוק
  Fundamentals of Grammar  
0631-1010-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1200-1400102 ביה"ס לשפותתרגיל מר קבלאן מאדי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
קורס זה הינו קורס יסוד שמטרתו להקנות את הכלים הדקדוקיים הדרושים להתמודדות עם טקסט בערבית ספרותית חדישה ובערבית קלאסית. יושם דגש על קריאה מדויקת והבנת הטקסט. בין הנושאים שיועלו: הפועל הערבי על גזרותיו השונות, צורות הריבוי השלם והשבור, צורות הזוגי, כללי ההתאם הדקדוקי, סימני היחסות, המספר ועוד
Course description
This is an elementary course designed to provide the student with the essentials of Arabic grammar needed for accurate reading and comprehension of classical and modern Arabic texts. Among the topics to be discussed: verb conjugation, the sound and broken plural forms, the dual forms, agreement rules, case inflection, the number, etc.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת