חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  תחביר בן זמננו 2
  Current Syntax 2  
0627-4296-01
מדעי הרוח | בלשנות כללית
סמ'  ב'1400-1600401 ביה"ס לשפותשיעור פרופ סילוני טל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מטרת הקורס היא להרחיב את הידע התיאורטי וההיכרות עם תופעות תחביריות, וכן לפתח מבט כולל ביחס לתחביר ולארכיטקטורה של הדקדוק. יחד עם תחביר בן-זמננו I, קורס זה בונה יסודות איתנים לצורך עבודת מחקר מקורית בתחביר. במסגרת הקורס נכסה תחומים עיקריים בתיאוריה התחבירית ונדון במודלים עכשוויים של הדקדוק. הקורס יציג תופעות מרכזיות, כמו מבני אליפסיס, סוגי משפטי זיקה, טווח כמתים, מבני פוקוס, רקונסטרוקציה, נטישת מלת היחס או מבני פערים פרזיטיים. ואת הניתוחים שהוצעו עבורן.

דרישות: השתתפות פעילה בכיתה, ובחינת בית. יתכנו מטלות.

 דרישת קדם:  תחביר בן-זמננו 1

 

 

 

 

 

 

Course description

CURRENT SYNTAX 2 

MA course 

The goal of the course is to expand knowledge of syntactic phenomena and theory, and further elaborate a comprehensive view of syntax and the architecture of Grammar. Together with Current Syntax 1, this course provides a solid, broad foundation for undertaking original research in syntax. In the course we cover various central domains of syntactic theory and discuss current models of Grammar. The course presents major empirical phenomena and their proposed analyses, such as ellipsis constructions, types of relative clauses, focus constructions, quantifier scope, reconstruction phenomena, preposition stranding, and parasitic gap constructions.

Course requirement: active class participation, possible homework assignments, and a final take-home assignment

Prerequisite: Current Syntax 1      

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | בלשנות כללית
0627-4296-01 תחביר בן זמננו 2
Current Syntax 2
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | פרופ סילוני טל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת