חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  סמינר פסיכובלשנות - עיבוד מבני תלות תחבירית
  Seminar in Psycholinguistics: Processing of Long-Distance Dependencies  
0627-4085-01
מדעי הרוח | בלשנות כללית
סמ'  א'1200-1400401 ביה"ס לשפותסמינר ד"ר מלצר אשר איה טובה
סמ'  ב'1200-1400401 ביה"ס לשפותסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
סמינר פסיכובלשנות – עיבוד מבני תלות תחבירית
בסמינר זה נתמקד במנגנוני העיבוד הפעילים בעת עיבוד מבני תלות תחבירית (long-distance dependencies), כגון פסוקיות זיקה ושאלות-wh. נבחן מחקרים שנערכו בשיטות שונות, ואשר ניסו להבין את האסטרטגיות שבהן נוקט המעבד האנושי בבואו לעבד מבנים מורכבים אלה. בין השאר, נעסוק בנושאים הבאים:
- מנגנוני זיכרון עבודה בעיבוד תלויות
- השפעת מגבלות תחביריות על אסטרטגיות העיבוד
- עיבוד בשפות head-final
- השפעת מבנה הארגומנטים של הפועל על עיבוד בזמן אמת
במהלך הקורס, הסטודנטים יעצבו ניסוי ויריצו אותו על מספר משתתפים.

דרישות קדם: תחביר מתחילים, פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים, מבוא לתיאוריות של עיבוד משפטים, סטטיסטיקה לבלשנים מתחילים
דרישות הקורס: קריאה, עבודה סופית
Course description
Seminar in psycholinguistics: Processing of long-distance dependencies
 
In this seminar we'll focus on the processing mechanisms involved in the processing of long-distance dependencies, e.g. relative clauses and wh-questions. We'll examine studies carried out in a variety of methods, which aimed to characterize the strategies adopted by the parser as it processes these complex structures. We'll touch on the following issues, among others:
-         Working memory mechanisms in dependency processing
-         The interaction of grammatical constraints and processing strategies
-         Processing in head-final languages
-         The interaction of verb argument structure and real time processing
During the course, students will design an experiment and run it on a number of participants.
Prerequisites: Beginners syntax, Psycholinguistics: Research methods and experimental design, Beginner's statistics for linguists, Introduction to theories of sentence processing
Course requirements: reading, final paper
סילבוס מפורט

מדעי הרוח | בלשנות כללית
0627-4085-01 סמינר פסיכובלשנות - עיבוד מבני תלות תחבירית
Seminar in Psycholinguistics: Processing of Long-Distance Dependencies
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | ד"ר מלצר אשר איה טובה

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת