חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  סוגיות נבחרות בנוירובלשנות
  Selected Topics in Neurolinguistics  
0627-4075-01
מדעי הרוח | בלשנות כללית
סמ'  א'1400-1600401 ביה"ס לשפותסמינר ד"ר שיטרית עינת רות
סמ'  ב'1400-1600101 ביה"ס לשפותסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
סוגיות נבחרות בנוירובלשנות
תיאור סמינר:
הסמינר יעסוק בשאלות עכשיויות בתחום הפסיכובלשנות והנוירובלשנות, תוך דגש על עיצוב ניסויים וחשיבה ביקורתית. במהלך השנה, הסטודנטים בקורס יפתחו הצעת מחקר, יכינו חומרים להרצת ניסוי ולבסוף יצטרכו להריץ ניסוי ולהציג את תוצאותיו בכיתה.
דרישות הקורס: הצגת מאמרים בכיתה; תכנון והרצת ניסוי; כתיבת עבודה סמינריונית לתיאור הניסוי.
דרישות קדם: שיטות מחקר בפסיכובלשנות בציון מעל 85; נוירובלשנות:שפה ומוח
Course description

Selected topics in neurolinguistics
Short description:
This seminar will explore current topics in psycholinguistics and neurolinguistic, focusing on the experimental design and critical thinking. Students in this class will propose their own research question, develop experimental materials, as well as run the experiment and present its results in class.
Class requirements: presentation of papers in class; designing and running an experiment; writing a final paper to describe the experiment.
Class prerequisites: experimental methods in psycholinguistics (grade: 85+); Neurolinguistics: brain and language

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת