חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  סמינר מ.א. בסמנטיקה ופרגמטיקה פורמלית - נושא נבחר
  MA Seminar in Formal Semantics and Pragmatics - Selected Issue  
0627-4036-01
מדעי הרוח | בלשנות כללית
סמ'  א'0800-1200105 ביה"ס לשפותסמינר ד"ר קדמון נירית
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
נושאים בסמנטיקה ופרגמטיקה פורמאליות

סמינר מ.א.

סמינר המ.א. בסמנטיקה ופרגמטיקה פורמאליות עוסק כל שנה בנושא שונה - בדרך כלל נושא על גבול הסמנטיקה והפרגמטיקה - תוך לימוד הנושא הנבחר לעומקו. שימו לב שהוא גם נושא מספר שונה כל שנה, כך שסטודנט/ית יכול/ה בהחלט לקחת מספר סמינרי מ.א. כאלה, והם יכולים להחשב כולם במניין השעות (ניתן לקחתם או כסמינר או כשיעור בחירה).

דרישות קדם: סמינר ב.א. (מגוון סוגיות...) או סמנטיקה מתקדמים
Course description
The M.A. seminar in formal semantics and pragmatics is an in-depth study of some topic – usually a topic which involves the interface between semantics and pragmatics – a different topic each year. Note that this seminar carries a different number each year, which means that a student can, if they like, take several M.A. seminars for credit (they can be taken either as a seminar or as an elective).
Prerequisites: BA Seminar in Semantics or Advanced Semantics

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת