חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  עיבוד לשוני של מספרים וכמויות אצל ילדים
  Linguistic Aspects of Childhood Learning of Numbers and Quantities  
0627-4031-01
מדעי הרוח | בלשנות כללית
סמ'  א'1400-1800105 ביה"ס לשפותסמינר ד"ר שיטרית עינת רות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
עיבוד לשוני של מספרים וכמויות אצל ילדים
תיאור סמינר:
כמתים הם מונחים לוגיים שאין להן רפרנט מוחשי בעולם, ומשמעותם תלויה בהקשר שבו הם מוצגים. לעתים קרובות יש להם משמעויות חופפות או מספר משמעויות אפשריות שנקבעות על סמך ההקשר. בנוסף, דוברים שונים מייחסים בהקשר זהה משמעויות שונות לכמתים. בשל גורמים אלה, רכישת משמעותם של כמתים היא תהליך איטי, דבר המשתקף בביצוע של ילדים בניסויים שבחנו הבנה של כמתים. בסמינר נדון בתופעות שונות ברכישת כמתים ובהסברים אפשריים לביצוע הנמוך של ילדים ונבחן בצורה ביקורתית את העדויות הקיימות כיום. במהלך השנה, הסטודנטים בקורס יפתחו הצעת מחקר, יכינו חומרים להרצת ניסוי ולבסוף יצטרכו להריץ ניסוי ולהציג את תוצאותיו בכיתה.

דרישות הקורס: הצגת מאמרים בכיתה; תכנון והרצת ניסוי; כתיבת עבודה סמינריונית לתיאור הניסוי.
דרישות קדם: שיטות מחקר בפסיכובלשנות בציון מעל 85; רכישת שפה
Course description
Linguistic aspects of children learning of numbers and quantities
Short description:
Quantifiers are logical words with no concrete referent in the world, and their meaning depends on the context in which they appear. In many cases, the meanings of quantifiers overlap, and adult speakers use different meanings in the same contexts. Because of these, the acquisition of quantifiers meaning is often delayed in children, as indicated by several experimental results. In this seminar, we will discuss different phenomena in quantifier acquisition, explore possible explanation for children’s low performance with quantifiers, and examine the experimental evidence. Students in this class will propose their own research question, develop experimental materials, as well as run the experiment and present its results in class.

Class requirements: presentation of papers in class; designing and running an experiment; writing a final paper to describe the experiment.
Class prerequisites: experimental methods in psycholinguistics (grade: 85+); language acquisition

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת