חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים
  Psycholinguistics: Research Methods and Experimental Design  
0627-4028-01
מדעי הרוח | בלשנות כללית
סמ'  א'0800-1000103 ביה"ס לשפותשיעור ד"ר מלצר אשר איה טובה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים
ד"ר איה מלצר-אשר
ביצוע מחקר פסיכובלשני מוצלח דורש חשיבה ביקורתית ותכנון דקדקני של כל היבטי הניסוי. בשיעור זה נרכוש את הידע התיאורטי והמיומנויות הדרושים לביצוע ניסויים בפסיכובלשנות. הקורס יתמקד בעיקר בעיבוד משפטים, אך ההיבטים המתודולוגיים שיילמדו הינם רלוונטיים לכל ניסוי פסיכובלשני.
הקורס יכסה את הנושאים הבאים:
שבוע 1: יסודות ניתוח כמותי – חזרה קצרה על סטטיסטיקה לבלשנים
שבוע 2: בניית השערות ובחינתן
שבועות 3-5: שיטות ניסוי וכיצד לבחור ביניהן. כמה מן הטכניקות שיידונו הן:
• מדידות דיוק
• מדידות דירוג
• מדידות זמן תגובה (למשל, קריאה בקצב אישי)
• מטלות עקיפות ובו-זמניות
שבועות 6-10: בניית חומרי הניסוי
• הימנעות מרעש
• הימנעות מגורמים מתערבים
• הימנעות מאפקטים של חזרה
שבוע 11: הרצת הניסוי
שבועות 12-13: עיבוד נתונים וניתוח סטטיסטי
דרישות קדם: מבוא לבלשנות, סטטיסטיקה מתחילים (אפשר במקביל), תחביר מתחילים (אפשר במקביל)
דרישות הקורס: הגשת מטלות, מבחן אמצע ומבחן סוף
הערה: הקורס דורש עבודה עם התוכנה הסטטיסטית SPSS הקיימת בחדרי המחשבים באוניברסיטה

טקסט המלווה את הקורס:
Stowe, L. & Kaan, E. (2001). Developing an Experiment: Techniques and Design. Unpublished manuscript.

Course description
Psycholinguistics: Research methods and experimental design
 
Aya Meltzer-Asscher
 
Performing successful psycholinguistic experiments requires critical thinking and careful planning of all aspects of the design. In this class we’ll acquire theoretical knowledge and practical skills required to carry out psycholinguistic research. The class will focus mainly on sentence processing, but the methodological aspects covered are relevant to any psycholinguistic experiment.
 
The class covers the following topics:
 
Week 1: Fundamentals of quantitative analysis – short review of statistics for linguists
 
Weeks 2: Hypothesis formation and testing
 
Week 3-5: Different experimental techniques and how to select among them. Some techniques that will be discussed:
o   Accuracy measures
o   Rating tasks
o   Reaction time measures (e.g. self-paced reading)
o   Indirect and concurrent tasks
 
Weeks 6-10: Constructing experimental materials
o   Avoiding noise
o   Avoiding confounds
o   Avoiding repetition effects
 
Week 11: Running an experiment
 
Weeks 12-13: Data processing and statistical analysis
 
 
Prerequisites: Introduction to Linguistics, Beginner's Statistics, Beginners Syntax
 
Course requirements: assignments, midterm and final exam
 
Note: the course requires working with the SPSS program, which is available in the university’s computer labs
 
Course textbook
 
Stowe, L. & Kaan, E. (2001). Developing an Experiment: Techniques and Design. Unpublished manuscript.
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת