חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  סמינר רכישת התחביר: רכישת פסוקיות זיקה
  Acquisition of Syntax Seminar: Relative Clauses Acquisition  
0627-3240-01
מדעי הרוח | בלשנות כללית
סמ'  א'1000-1200102 ביה"ס לשפותסמינר ד"ר בוטוויניק אירינה
סמ'  ב'1000-1200102 ביה"ס לשפותסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
תקציר
הסמינר עוסק בחקר ההיבטים השונים של רכישת התחביר כשפת אם. בחלקו הראשון של הקורס נתרכז בהסברים שהוצעו במסגרת התיאוריה הגנרטיבית להפקת משפטי זיקה והבנתם על ידי ילדים בעלי התפתחות שפתית טיפוסית. לאחר מכן נעמוד על ההבדלים בין רכישה תקינה של משפטי זיקה לרכישתם על ידי ילדים עם לקויות שפה (SLI), ילדים כבדי שמיעה ומבוגרים הסובלים מאפזיית ברוקה (agrammatism, Broca's aphasia)
נושאים
1. מבוא – רכישה במודל הגנרטיבי, משפטי זיקה וניתוחיהם
2. הפקת זיקה (ברכישת צרפתית)
3. הפקת זיקה בעברית
4. הבנת משפטי זיקה
5. משפטי זיקה בהתפתחות א-טיפוסית (SLI וילדים כבדי שמיעה) ובקרב אגרמטיים 

חובות והרכב הציון: קריאת מאמרים, הכנת תרגילים והשתתפות בשיעורים (20%), הצגת מאמר (20%), עבודה מקורית (60%).
לסטודנטים הלוקחים את הקורס כקורס בחירה: בנוסף לתרגילים השוטפים, תרגיל מסכם (50%), והמשקל של הצגת מאמר (30%).
Course description
Description
The seminar deals with certain aspects of the acquisition of syntax in first language. In the first part of the seminar we will focus on the explanations proposed in the Generative framework for the production and comprehension of relative clauses by typically developing children. Then we will compare typical acquisition of relative clauses with their acquisition by hearing-impaired children, children with SLI, and individuals with Broca's aphasia.
If time permits, we will shift attention to second language acquisition, and discuss the problems this process poses for the Generative model, focusing on particular syntactic phenomena (e.g. null prepositions, the acquisition of morphology, optionality in near-native grammar).
Topics
1. Introduction – language acquisition in the Generative Model, relative clauses (RCs) and their analyses
2. Production of RCs (in the acquisition of French)
3. Production of RCs in Hebrew
4. Comprehension of RCs
5. RCs in a-typical development and in agrammatic aphasia
6. Second language acquisition: central issues 
Grade
Preparation of assignments and participation in class - 20%
Presentation of an article – 20%
Seminar paper- 60%

For students taking the course as an elective:
Presentation of an article – 30%
Final assignment (in addition to the regular ones) – 50%  
סילבוס מפורט

מדעי הרוח | בלשנות כללית
0627-3240-01 סמינר רכישת התחביר: רכישת פסוקיות זיקה
Acquisition of Syntax Seminar: Relative Clauses Acquisition
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | ד"ר בוטוויניק אירינה

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת