חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מגוון סוגיות מרכזיות בסמנטיקה
  BA Seminar in Semantics  
0627-3199-01
מדעי הרוח | בלשנות כללית
סמ'  ב'0800-1200101 ביה"ס לשפותסמינר ד"ר קדמון נירית
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

סמינר זה יעסוק במספר נושאים בעלי חשיבות מרכזית בסמנטיקה של שפה טבעית, ויכלול קריאת מאמרים מקוריים בתחומים אלה. נעסוק בתיאוריה של קמפ והיים ) Theory Discourse Representation), באינטנציונאליות ומודאליות (נקרא מעבודתה של אנגליקה קרצר), בגנריות, ברגישות לפולאריות, ואולי בעוד נושא או שניים, כפי שיאפשר הזמן

Course description

This seminar will be concerned with several topics of central importance in the semantics of natural lanaguage, and will involve reading original papers in these fields. We will study the Kamp-Heim theory (Discourse Representation Theory), intensionality and modality (reading from Angelika Kratzer's work), genericity, polarity sensitivity, and perhaps one or two other topics, as time permits
prerequisites: Foundations of Formal Semantics

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | בלשנות כללית
0627-3199-01 מגוון סוגיות מרכזיות בסמנטיקה
BA Seminar in Semantics
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | ד"ר קדמון נירית

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת