חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  פונולוגיה - מתקדמים
  Advanced Course in Phonology  
0627-2166-01
מדעי הרוח | בלשנות כללית
סמ'  א'1600-1800103 ביה"ס לשפותפרוסמינר ד"ר כהן אבן-גרי
סמ'  א'1600-1800103 ביה"ס לשפותפרוסמינר
ש"ס:  6.0

סילבוס מקוצר

פונולוגיה מתקדמים
אוון-גרי כהן
הקורס מציג תיאוריות גנרטיביות אשר התפתחו אחרי ה-SPE, תוך התמקדות במבנים פרוזודיים (מבנה הברה ומבנה מטרי) והממשק בין פונולוגיה ומורפולוגיה (עם דגש על מורפולוגיה שמית). נתחיל עם בחינה ביקורתית של התיאוריה המבוססת על חוקים ונמשיך עם העקרונות של תיאוריית האופטימליות, המבוססת על אילוצים. נשווה בין הגישות התיאורטיות בכל נושא.
במהלך הקורס נעקוב אחרי הירידה במעמדם של החוקים, אשר היו במרכזה של התיאוריה הסטנדרטית, והעלייה במעמדם של הייצוגים הלא-לינארים והאילוצים על הייצוגים. בסופה של ההתפתחות התיאורטית עומדת תיאוריית האופטימליות, המתבססת על אילוצים בלבד.
דרישות קדם: פונולוגיה מתחילים
חובות הקורס: נוכחות בשעורים ובתרגילים, קריאת מאמרים (17-14), מטלות ועבודה מקורית.

Course description

Advanced Phonology
Evan-Gary Cohen
This course introduces post-SPE theories of Generative Phonology, with reference to prosodic structure (syllable structure and metrical structure) and phonology-morphology interface (with emphasis on Semitic morphology). We will start with a critical view of the rule-based theory and then get acquainted with the basics of the constraint-based approach of Optimality Theory (OT). For each topic we will compare the pre-OT theories of the 80s with the OT accounts.
Throughout the course we will observe the deterioration in the status of rules, which were the center of attention in the standard theory, and the rise of non-linear representations and constraints on representations. At the end of the theoretical development stands the constraint-based approach of OT, which eliminates rules entirely.
Prerequisites: Beginning Phonology
Course requirements: Attendance of lectures and sections, reading (14-17 articles), assignments, an original paper.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת