חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  תחביר מתקדמים
  Advanced Syntax                                                                                      
0627-2117-01
מדעי הרוח | בלשנות כללית
סמ'  ב'1000-1200001ווב - שפותפרוסמינר פרופ סילוני טל
סמ'  ב'1200-1400001ווב - שפותפרוסמינר
ש"ס:  6.0

סילבוס מקוצר
הקורס מאמץ את ההנחה שייצור ועיבוד מבעים לשוניים מתבצעים באמצעות אותם כלים חישוביים . אם כך, הרי שניתן ללמוד מקשיי עיבוד על אופן פעולתה של המערכת החישובית. בחלקו הראשון של הקורס, נתרכז במבנים המעוררים קושי עיבוד הידוע בכינוי Garden Path (לדוגמה, 'לאחר ששרה שתתה מים נתגלו בבאר'). נבחן מהם העקרונות המנחים את עיבוד המשפט ונגדיר בכלים תחביריים מהו הקושי הנגרם במבנים הנדונים, ומדוע המעבד האנושי אינו יכול להתגבר על הקושי באופן אוטומטי (כפי שמעידה העובדה שהקושי מוחש). בחלקו השני של הקורס נדון בתנועה תחבירית ובמגבלות החלות עליה. מדוע, למשל, תנועת 'את מי' אפשרית במשפט "את מי חשבת שדן אוהב?" אך לא במשפט " *את מי פגשת את האשה שאוהבת?"? נגדיר את המגבלות החלות על תנועה תחבירית, ונשתמש בהן כמבדק לזיהוי תנועה במבנים שבהם קיומה אינו ברור. לסיכום, נגדיר את עקרונות פעולתה של המערכת החישובית ביחס לתופעות העיבוד והיצור שנדונו.
Course description
Advanced Syntax: Syntactic Processing

The course adopts the assumption that production and processing of linguistic utterances employ the same computational tools. If so, then instances of processing breakdown can shed light on the design of the Computational System. In the first part of the course, we will concentrate on the so-called Garden Path phenomenon (e.g., After Sara drank the water evaporated). We will define the difficulty and the principles guiding processing, using syntactic devices, and explain why the human processor cannot overcome the difficulty automatically (as is clear from the fact that it is conscious). The second part of the course will explore syntactic movement and the constraints it obeys. For instance, why is it that movement of who is possible in "Who do you think that Dan loves?" but not in "*Who did you meet that woman who loves?"? We will define the constraints imposed on movement, and use them to diagnose movement in structures where it is not obvious whether or not movement has applied. In sum, we will define the workings of the computational system with regard to the processing and production phenomena discussed in the course.


סילבוס מפורט

מדעי הרוח | בלשנות כללית
0627-2117-01 תחביר מתקדמים
Advanced Syntax
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | פרופ סילוני טל

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת