חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  יסודות הבלשנות התיאורטית/שפה ומח
  Foundations of Theoretical Linguistics: Language and the Brain  
0627-1060-04
מדעי הרוח | בלשנות כללית
סמ'  ב'1400-1600103 ביה"ס לשפותתרגיל גב' גלר נעה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת