חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  פונולוגיה מתחילים
  Beginners Phonology  
0627-1022-01
מדעי הרוח | בלשנות כללית
סמ'  ב'1200-1400001 ביה"ס לשפותשיעור ד"ר כהן אבן-גרי
סמ'  ב'1200-1400001 ביה"ס לשפותשיעור
ש"ס:  6.0

סילבוס מקוצר

פונולוגיה מתחילים
אוון-גרי כהן
בקורס זה נבחן את הסדירות שבבסיסם של תהליכים פונולוגיים, ונלמד להגיע להכללות, לפרמל חוקים, לזהות את הסדר בין החוקים, ולבנות ייצוגים אשר גוררים את התהליכים ומושפעים על ידיהם. במהלך הקורס נסקור ונעריך שיטות של ניתוח פונולוגי, תוך התייחסות לנתונים אמפיריים משפות שונות, כולל שפות ילדים.
נתייחס לשתי תיאוריות במסגרת הפונולוגיה הגנרטיבית: התיאוריה הסטנדרטית של ה-SPE, אשר התפתחה בשנות ה-70, המתרכזת בחוקים, והתיאוריה הלא-לינארית המאוחרת יותר, המתרכזת בייצוגים ואילוצים.
במסגרות תיאורטיות אלו נבחן כמה מרכיבים פונולוגיים: הגאים ותכוניות, מבנה הברה, מבנה מטרי (טעם) ומערכות טונליות.
דרישות קדם: מבוא לבלשנות ופונטיקה
חובות הקורס: נוכחות בשעורים ובתרגילים, קריאת מאמרים (2-1), מטלות ומבחן.

Course description

Beginning Phonology
Evan-Gary Cohen
In this course, we will examine the systematic regularities that motivate phonological processes, and learn how to draw generalizations, formulate rules, identify the interaction among the rules, and construct the representations triggered and affected by the processes. Throughout the course, we will provide and evaluate methods of phonological analysis, with reference to empirical data from various languages, including children’s languages.
We will study and evaluate two theories of Generative Phonology: The standard theory of the SPE developed during the 70s, which concentrates on rules, and the post-SPE theory which concentrates on representations and constraints.
Within these theoretical frameworks, we will relate to several phonological elements: segments and features, syllable structure, metrical structure (stress), and tonal systems.
Prerequisites: Introduction to Linguistics and Phonetics
Course requirements: Attendance of lectures and sections, reading (1-2 articles), assignments, and a final exam.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | בלשנות כללית
0627-1022-01 פונולוגיה מתחילים
Beginners Phonology
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | ד"ר כהן אבן-גרי

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת