חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  תרגיל מבוא לבלשנות
  Introduction to Linguistics - Exercise  
0627-1011-05
מדעי הרוח | בלשנות כללית
סמ'  א'1000-1200102 ביה"ס לשפותתרגיל מר אברהם תומר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת