חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  אזורי מגע: ארה"ב, מרכז אמריקה והקארייבים במאה ה-20
  Contact Zones: USA, Central America and the Caribbean in the 20th Century  
0626-2379-01
מדעי הרוח | אנגלית
סמ'  ב'1400-1600102 ביה"ס לשפותשיעור ד"ר שרגאי עתליה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
אזורי מגע: ארה"ב, מרכז אמריקה והקאריבים במאה ה-20
                                Contact Zones: The United States, Central America and the Caribbean in the 20th century
American Studies Advanced Course                                                               קורס בחירה במסלול לימודים אמריקניים
Dr. Atalia Shragai                                                  ataliashragai@gmail.com                                ד"ר עתליה שרגאי
 
תיאור הקורס:
"הו מקסיקו המסכנה, כל כך רחוקה מאלוהים וכל כך קרובה לארצות הברית". אמירה זו, המיוחסת לפורפיריו דיאז, נשיא מקסיקו בסוף המאה התשע עשרה וראשית המאה העשרים, משקפת במידה רבה את הדימויים והפרקטיקות שעיצבו את מערכת היחסים בין ארה"ב למדינות שמדרומה. הקורס המוצע בוחן את היחסים בין ארה"ב, מרכז אמריקה והקאריבים במאה ה-20 מנקודת מבט מורכבת יותר, של יחסים בין שותפים פעילים במידה שווה, גם אם לא שווים בעוצמתם. במוקד הדיון יעמוד המושג "אזורי מגע" והקורס יבחן את היווצרותם של אזורי מגע צבאיים ודיפלומטיים, כלכליים, תרבותיים, לשוניים ואנושיים באמריקות.
תוך התבססות על ספרות מחקר מתחומי ההיסטוריה, האנתרופולוגיה והספרות, בשילוב חומרים תיעודיים ובדיוניים, נבחן מספר מקרי חקר של היווצרות אזורי מגע ונעמוד על התנסויות ופרקטיקות חברתיות ותרבותיות, קיבוציות ואישיות, החותרות תחת המודלים הקוטביים של שליטה והתנגדות, על ההשפעות הדו סטריות בין האזורים (הקרויות בהכללה "אמריקניזציה" ו"היספניזציה").
בין הנושאים שילמדו בקורס: צמיחתה של ארה"ב כאימפריה בלתי פורמאלית הקאריבים ותגובת מדינות מרכז אמריקה והקאריבים; חברה, תרבות וזהות תחת שלטונם של תאגידים כלכליים מארה"ב במרכז אמריקה ובתעלת פנמה; יצירתם של אזורי מגע כתוצאה מהגירה באמריקות; גבול מקסיקו ארה"ב כ"מרחב שלישי"; אזורי מגע לשוניים ומדיה כאזור מגע.
* הקורס יילמד בעברית, ניתן להגיש מטלות באנגלית.
 
דרישות הקורס:
נוכחות והשתתפות - 15%
שני דוחות קריאה - 30%
בחינת בית - 55%
 
Course description
Contact Zones: The United States, Central America and the Caribbean in the 20th century
אזורי מגע: ארה"ב, מרכז אמריקה וקאריבים במאה ה- 20
American Studies Advanced Course                                  קורס בחירה (בעברית) במסלול לימודים אמריקניים
Dr. Atalia Shragai                             ataliashragai@gmail.com                                      ד"ר עתליה שרגאי
 
The famous remark, "Poor Mexico, so far from God, so close to the United States", attributed to Porfirio Díaz, reflects the widely-held beliefs that shaped, to a large extent, the relations between the United States and the countries south of its border since the late 19th century. However, in this course we'll consider the relations between the United Stand Central America and the Caribbean from a different perspective, as a dialogue of equally active, though not equally powerful, partners.
Based on primary and secondary historical sources, fiction and ethnographies, the course will explore the formation of cultural and physical Contact Zones in the Americas, as a result of the encounters among people, ideas and commodities. We will discuss topics such as the rise to power of the U.S. as a hemispheric empire and the Central American response; society, culture and identity making in the U.S. corporations enclaves and Panama Canal; migration and the constitution of contacts zones; the U.S. Mexico border; and language and Media as a contact zone.
 
Assignments and grading
Participation in class - 15%
2 Response papers - 30%
Take home exam - 55%
 
סילבוס מפורט

מדעי הרוח | אנגלית
0626-2379-01 אזורי מגע: ארה"ב, מרכז אמריקה והקארייבים במאה ה-20
Contact Zones: USA, Central America and the Caribbean in the 20th Century
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | ד"ר שרגאי עתליה

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת