חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מלים לוחמות: על מלחמה 1914-2014
  Fighting Words: War Writing 1914-2014  
0626-2376-01
מדעי הרוח | אנגלית
סמ'  ב'1400-1600106 רוזנברגשיעור ד"ר בן טובים רון
ש"ס:  2.0

Course description
Fighting Words: Writing War, 1914-2014                      מילים לוחמות: כתיבה על מלחמה 1914-2014
Advanced Course                                                                                                         קורס בחירה
Dr. Ron Ben-Tovim                                                                                                 ד"ר רון בן-טובים
 
The course will discuss the modern and contemporary English-speaking tradition of war writing and documentation in the century between the First World War and current conflicts in Iraq and Afghanistan. While much of the course will deal with the ongoing tradition of war poetry and soldier poetry, discussion will also include other aspects of the American wartime literary cannon, such as short stories, newspaper writing, and film, both feature and documentary. Discussion will focus both on the role of war and war writing in establishing and undermining mainstream American culture, as well as the manner with which the literary works bear the marks of the effect of violence and the fear of death on participating individuals. Writers to be discussed include: Wilfred Owen, Isaac Rosenberg, e. e. Cummings, J. D. Salinger, Randall Jarrell, Simone Weil, H.D., Maurice Blanchot, Susan Sontag, as well as contemporary poems and newspaper articles.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת