חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מבוא לתיאוריה
  Introduction to Theory  
0626-1250-01
מדעי הרוח | אנגלית
סמ'  א'1000-1200282 גילמןשיעור ות ד"ר עברון ניר
סמ'  א'1000-1200282 גילמןשיעור ות
ש"ס:  4.0

Course description
Introduction to Literary Theory and Criticism                                                             מבוא לתיאוריה
Basic Theory Course                                                                                                   קורס תיאוריה
Dr. Nir Evron                                  nirev2@gmail.com                                                 ד"ר ניר עברון
 
The purpose of this introductory course is to familiarize students with the central figures, major ideas and dominant intellectual movements that had shaped the study of literature. The history of the field will be presented as a series of intellectual conflicts in which competing sets of ideas about the nature of literature, language, meaning, selfhood and truth clash and inform one another. We shall read texts by Plato and Aristotle, Wordsworth and Coleridge, Matthew Arnold and Oscar Wilde, Marx, Freud, Derrida, Foucault and other 20th-century theorists.
Requirements: reading, attendance, midterm exam, final exam.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת