חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  תולדות הסכסוך הישראלי-ערבי
  The History of the Israeli-Arab Conflict  
0622-2181-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1400-1600456 גילמןשיעור ות פרופ מדי-וויצמן ברוס
סמ'  א'1600-1800456 גילמןשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
קורס זה יעסוק בתולדות הסכסוך הישראלי-ערבי מאז ראשית הציונות ועד לימינו. הוא ידון במקורות הציונות ובהתגבשות עמדת הערבים כלפיה, במלחמות בין ישראל לבין הערבים וכן בתהליכי השלום ובהסכמי השלום שכוננו בין ישראל לבין מצרים וירדן. הקורס גם יעסוק באי השגת הסדרי שלום בין ישראל לבין סוריה ובין ישראל והתנועה הלאומית הפלסטינית ויעמוד על ההסברים השונים לכך.
Course description
This course will deal with the history of the Arab-Israeli conflict from the advent of Zionism to the present. It will discuss the origins of Zionism and the evolution of the Arab position towards the movement, the Arab-Israeli wars and the peace negotiations and treaties between Israel, Egypt and Jordan. The course will similarly discuss the failure to reach peace between Israel and Syria or between Israel and the Palestinian national movement and will explore the various explanations for these failures.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת