חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  צפון אפריקה המודרנית: אתגרי הקולוניאליזם ועצמאות
  Modern North Africa: the Challenges of Colonialism and Independence  
0622-2025-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1400-1600456 גילמןשיעור פרופ מדי-וויצמן ברוס
דרישות קדם   בחינה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס יעסוק בהתפתחויות הפוליטיות, החברתיות והכלכליות שעברו על מדינות צפון אפריקה (מרוקו, תוניסיה ואלג'יריה) במאתיים שנים האחרונות. מכיוון ששלוש מדינות אלה נשלטו על-ידי הקולוניאליזם הצרפתי, יבחן הקורס ממדי דמיון ושוני בהשפעות שלטון זה עליהן. בהמשך, יבחנו הדפוסים השונים של המאבקים לעצמאות והאופן שבו השפיעו על הלאומיות שהתגבשה במדינות אלה. נסיים בדיון אקטואלי באירועי המהפכניים של השנים האחרונות בצפון אפריקה. הדיון בכיתה ישולב בצפייה בסרטים דוקומנטריים ועלילתיים.
Course description
This course will analyze the political, social and economic developments in the three core North African states (Morocco, Tunisia and Algeria) during the last two hundred years. Special emphasis will be given to the interaction between indigenous factors and French colonial rule in the shaping of modern national identities and political communities. The second half of the course will focus on the successes and shortcomings of a half-century of independent statehood, leading up to the upheavals of the last five years. Documentary and feature films will be employed as a teaching tool.
סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0622-2025-01 צפון אפריקה המודרנית: אתגרי הקולוניאליזם ועצמאות
Modern North Africa: the Challenges of Colonialism and Independence
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | פרופ מדי-וויצמן ברוס

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1